Tjänster
Redovisningstjänsterna består av: löpande bokföring, fakturering, lönehantering, bokslutsarbete, budgetarbete, revisorskontakt, deklaration, skatteplanering och ekonomisk rådgivning.

En av Revikus specialiteter är redovisning åt kulturarbetare. Anna Lindblom har stor kännedom om regler och bestämmelser på kulturområdet samt vilka kostnader som är avdragsgilla. Det finns en hel del som är unikt för kulturområdet vad gäller exempelvis moms och hur man hanterar vinst och förlust i bokslutet.

Den andra specialiteten är aktiebolag, både i service- och kulturbranschen. Flera av Revikus kunder är aktiebolag i olika branscher. Aktiebolag omgärdas av ett stort regelverk både vad gäller redovisningen och bokslutet. När du anlitar Revikus kan du vara säker på att detta regelverk följs, eftersom dessa kunskaper finns i företaget. Vid bokslutsdags samarbetar Revikus med din revisor för att göra bokslutet, årsredovisningen och deklarationen ett så smidigt arbete som möjligt för ditt företag. Din revisorskostnad kan minskas genom att Revikus gör så mycket som möjligt av det förberedande arbetet.

Det spelar ingen roll var i Sverige du befinner dig. Revikus har flera uppdrag där kunden är på annan ort.