Revikus
Anna Lindblom, Revikus, är redovisningskonsult inriktad mot små och medelstora företag och organisationer i service- och kulturbranscherna. Revikus är speciellt bra på redovisning för aktiebolag och enskilda firmor. 

Revikus garanterar att din redovisning sköts efter god redovisningssed, samt att alla lagar efterlevs och tider för redovisningar gentemot Skatteverket hålls. 

Redovisningsarbetet är naturligtvis konfidentiellt, och rör bara kunden och Revikus. Diskretion och varsamhet är ledord för Revikus arbete. Revikus ser det som ett förtroende att få sköta din redovisning. Du får trygghet och pålitlighet när du anlitar Revikus.